Lập trình và Phát triển Game – Ứng dụng Di động

Ứng dụng trên di động

Phát triển các ứng dụng là một ngành công nghiệp phát triển bây giờ. Với sự hiện diện rộng rãi của smartphone trên toàn thế giới, các thị trường ứng dụng cho di động đã mở rộng ra hơn bao giờ hết.Có rất nhiều loại của các ứng dụng di động trên thị trường, bạn sẽ cảm thấy rất khó khăn để lựa chọn và cũng có thể không phù hợp với sở thích của bạn. Tại sao bạn không liên hệ với chúng tôi? Ý tưởng, mục đích và sở thích của bạn sẽ được đảm bảo trong khi bạn làm việc với chúng tôi.

Các nhà phát triển ứng dụng của chúng tôi có kinh nghiệm, kỹ năng, chuyên môn trong việc phát triển ứng dụng cho smartphone, và am hiểu về iOS / Android / các nền tảng và tính năng khác nhau trong việc phát triển các ứng dụng.

Chúng tôi phát triển ứng dụng cho smartphone sau khi tiến hành nghiên cứu tính khả thi, đánh giá các khía cạnh kinh tế và kỹ thuật, xem xét tính khả thi hoạt động của các ứng dụng từ đó nâng cao tính thực tiễn của nó và lợi thế cạnh tranh.

Dịch vụ cung cấp

1
Ứng dụng cho các thiết bị Android.
2
Ứng dụng cho smartphone.
3
Ứng dụng cho window mobile.
4
Ứng dụng cho điện thoại.
Chúng tôi có tham vọng là sự lựa chọn hàng đầu của các công ty nước ngoài khi họ tìm kiếm đối tác gia công phần mềm trong lĩnh vực smartphone.
Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ Liên hệ

Thành Viên