Tài chính định lượng & quản trị rủi ro

Kỹ sư tài chính

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi chuyên phân tích các phần mềm để đưa ra cách thức hoạt động của phần mềm và lấy các thông tin từ đó để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Nhân viên của chúng tôi có thể làm việc trong một môi trường chuyên sâu và đầy thử thách. Họ sẵn sàng học hỏi và phát triển nhiều hơn nữa.

Dự án gần đây:

  • Phân tích các phần mềm của khách hàng sau đó trích ra các chức năng họ muốn từ phần mềm đó. nó giống như crack phần mềm.

Dự án trong tương lai:

  • Phân tích và mô phỏng những chức năng của trò chơi( làm thể nào để nó hoạt động và làm thế nào để các chức năng liên quan.)
  • Viết mã giả cho lập trình viên giúp họ xây dựng các trò chơi

Những kĩ năng:

  • Am hiểu trong lĩnh vực Toán học, đặc biệt là trong xác suất, thống kê, quy trình Stochastic, Kinh tế, Tối ưu hóa.
  • Kỹ năng lập trình Trung cấp trong C / C ++, C #, Python, Matlab, R, SQL.
  • Kiến thức cơ bản về tài chính như tài chính doanh nghiệp, quản lý rủi ro, thị trường tài chính, phái sinh.
  • Thành thạo tiếng Anh

Các dịch vụ cung cấp:

  • Phân tích các phần mềm để đưa ra cách thức hoạt động của phần mềm và lấy các thông tin từ đó để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng
  • Chiên lược High Frequency Trading (như Triangular Arbitrage, Event Arbitrage, News-based trading,...)
  • Mô hình toán học trong Tài chính
Hãy liện hệ với chúng tôi Liên hệ

Thành Viên

Đỗ Viết Hồ Tâm Thức

Finance & risk management leader


Đặng Gia Huy

Financial engineer


Huỳnh Phương Khanh

Financial engineer


Đào Duy Hiệp

Financial engineer


Phạm Như Quỳnh

Financial engineer


Lê Quỳnh Như

Financial engineer


Nguyễn Ngọc Sơn An

Financial engineer


Nguyễn Thế Huy

Financial engineer