Các Giải Pháp của Edunet 

 • Giải pháp kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trong nhà và cho cơ sở dữ liệu. 
 • Giải pháp quan trắc môi trường không khí và môi trường nước. 
 • Giải pháp giám sát camera giao thông thông minh và hệ thống điều khiển, phản ứng với biến cố theo thời gian thực. 
 • Giải pháp an ninh trong khu vực, giám sát hoả hoạn, các sự kiện bất thường, hỗ trợ lực lượng an ninh phản ứng theo thời gian thực.
 • Giải pháp nhà thông minh và đô thị thông minh (Smart home, Smart city).
 • Giải pháp nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ 4.0 trong chăm sóc, thu hoạch nông sản. 
 • Giải pháp xử lý rác bằng phương pháp tự nhiên, an toàn môi trường. 

 Sản Phẩm và Dịch vụ  

Quan trắc môi trường thông minh 

 • Tư vấn giải pháp, triển khai lắp đặt xây dựng hệ thống quan trắc online môi trường nước: đo mưa, mực nước, độ mặn, pH, DO, và các thông số chất lượng nước khác.  
 • Tư vấn giải pháp, triển khai lắp đặt xây dựng hệ thống quan trắc online môi trường không khí và bụi: đo tốc độ gió, hướng gió, độ ồn, độ bụi, CO, CO2, HC, và các thông số chất lượng nước khác.
 • Tư vấn giải pháp, triển khai hệ thống thiết bị cầm tay đo đạc các chỉ số môi trường nước và không khí.
 • Tư vấn giải pháp, triển khai hệ thống xử lý nước thải công nghiệp. 
 • Tư vấn xây dựng hệ thống xử lý thông tin, cảnh báo chất lượng môi trường và hệ thống app/ website cung cấp thông tin cho người dùng. 

Trung tâm quan trắc, giám sát và cảnh báo môi trường không khí & nước

 • Hệ thống nông trại thông minh ứng dụng Công nghệ 4.0 trong quản lý nông nghiệp. Hệ thống bao gồm các cảm biến quan trắc môi trường, giúp cập nhật thông số về môi trường sinh thái như nhiệt độ, độ ẩm, hàm lượng khí CO2... Các thông số này sẽ được chuyển về hệ thống xử lý dữ liệu. 
 • Dữ liệu sau khi được xử lý sẽ truyền về hệ thống quản lý nông nghiệp tự động, ứng dụng công nghệ DNNA, giúp giám sát, phân tích và xử lý theo thời gian thực. Ngoài ra các thông tin về tình trạng trang trại, các dữ liệu và các lệnh xử lý luôn được hiển thị cho người dùng thông qua smartphone/ tablets.   
 • Smartfarm cũng tích hợp việc sử dụng các thiết bị thông minh như drone tham gia vào vận hành trang trại. Drone trang bị công nghệ Hyperspectral giúp quan sát nông trại theo thời gian thực. Công nghệ Hyperspectral Imaging cho phép kiểm soát và theo dõi các nguồn dinh dưỡng cung cấp cho nông trại. Kết hợp với ứng dụng công nghệ về Chỉ số thực vật NVDI giúp nông trại kiểm soát được các thông tin về sản lượng, cấu tạo và tính chất của đất; các biến đổi về trường khí hậu..., giúp giám sát và kiểm soát tình hình dịch bệnh, cũng như mức độ phát triển của cây trồng. Quản lý giao thông thông minh 

 • Tư vấn giải pháp, triển khai lắp đặt, xây dựng trung tâm điều khiển tín hiệu giao thông thông minh.
 • Tư vấn giải pháp, triển khai lắp đặt hệ thống camera quan sát và giám sát thông minh.
 • Xây dựng hệ thống AI, quản lý và ứng phó với các kịch bản theo thời gian thực. 
 • Hỗ trợ kiểm soát, điều tiết giao thông cho khu vực địa lý. 
 
 


Hệ thống giám sát giao thông, an ninh, PCCC

Chi tiết

Trang trại thông minh

Chi tiết  

 
 
 
 

Công nghệ ruồi lính đen

Chi tiết